Välkommen till Region Uppsalas

inloggning för extern programportal med mobilapp.

Exempelbild:

Denna inloggningsmetod kräver att du har behörighet att använda SMS-inloggning, då det är en tilläggstjänst som gör det möjligt att skapa koder för inloggning via en installerad "app" i en smart mobiltelefon.

Saknar du behörighet för SMS-inloggning kontakta din chef för beställning.

Har du behörighet för SMS-inloggning så kan du kontakta närmsta IT-samordnare för att aktivera funktionen engångskod via mobilapp. Vid detta samtalet måste du ha din mobiltelefon tillgänglig.

Välj inloggningsmetod:

Användarnamn, lösenord, engångskod via mobilapp

_________________________________________________________