Drivrutiner för åtkomst till Region Uppsala

Här kan du hämta instruktioner och drivrutiner för supportad dikteringsutrustning till Cosmic R8.1.


Ny mjukvara (ver 2,56) till diktafonen:

Rekommendras för ökad stabilitet med Cosmic R8.1

Instruktion för byte av mjukvara i SpeechMike LFH3200/3300, SpeechMike Premium LFH3500/3600
Mjukvara SpeechMike LFH3200/3300, SpeechMike Premium LFH3500/3600

Drivrutin och instruktion för diktafon:

Instruktionen för SpeechMagic installation Cosmic R8.1 diktering.
Drivrutin för SpeechMike LFH3200/3300, SpeechMike Premium LFH3500/3600, PHILIPS sekreterarpaket 5220

Instruktion för sekreterarpaket:

Instruktionen för installation SpeechMagic sekreterarpaket för Cosmic R8.1.

Avsluta alla program efter installation och starta om datorn!