Tekniska förutsättningar

Vi rekommenderar och gör tester med nedanstående webbläsare och operativsystem för åtkomst till Region Uppsalas externa tjänster, andra kombinationer kan fungera. För support på klientinställningar enligt de tekniska förutsättningarna vänder du dig till din egen PC-leverantörs support eller din lokala it-support. MSI it-support ger telefonrådgivning under kontorstid kring de tekniska förutsättningarna.

Operativsystem: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 dock bara i kombination med Internet Explorer 11. Programportalen har inte stöd för webbläsaren Edge som är standard i Windows 10 vid nyinstallation.
Information hur man byter så att Internet Explorer 11 blir standardwebbläsare i Windows 10.
För info om installation på Windows 8.1, klicka här
Webbläsare: Internet Explorer 10 - 11
Inställningar: Om det inte är en dator från Region Uppsala skall följandeinställningar utföras
Lösningen kräver också att man installerar ett Citrix-program på datorn, OBS gäller bara för datorer som inte tillhör Region Uppsalaför mer info se
Säkerhet och ansvar:
Användaren ska ansvara för att datorer som ansluts har ett installerat och uppdaterat antivirusskydd och de senaste säkerhetsuppdateringarna från respektive programleverantör installerade.

Cosmic:
För att Cosmic ska fungera via programportalen så kan inte det lokala datornamnet innehålla svenska specialtecken (åäöÅÄÖ). Om så är fallet byt datornamn på den lokala datorn!

Lösning för svart fönster i Cosmic:
För info, klicka här
Internetanslutning:
För en normal verksamhet med upp till 20 samtidiga användare av Region Uppsalas portal rekommenderas minst 10 Mbit fri kapacitet för Region Uppsalas IT-system. För kontinuerligt dagligt arbete rekommenderas en fast internetanslutning. Testsida för er internetanslutnings kapacitet
Brandväggsinställning:
Lösning kräver att port 443 och 1494 är öppen för trafik till och från Region Uppsala.

Fjärrskrivbordsinställning:
För info, klicka här
Bildskärmshantering:
Lösning har stöd för max 4 bildskärmar. Samtliga bildskärmar måste ha samma skärmupplösning. Om fyra skärmar används så är max skärmupplösningen per skärm 2560*1440. Vid eventuella frågor kring bildskärmshantering kontakta Region Uppsalas IT-support, för kontaktuppgifter se nedan.

Licenshantering: Datorn som ansluter hämtar en RDS-licens från Region Uppsala. Om det blir något problem med denna licensen följ anvisningen.
Inloggning med SMS: Denna funktion kräver att mobiltelefonen har stöd för flash SMS. Kontakta din telefonleverantör/operatör för hjälp.

Hantering av smartkort och certifikat vid inloggning med kort:
Programmet Net iD enligt Region Uppsalas standardversion (v6.7.2.36) och paketering (LUL1901) är ett krav för denna tjänst. Net iD med paketering LUL1901 installeras därför när man använder tjänsten första gången med kort om Net iD saknas på datorn. Det finns även en annan godkänd paketeringar (SITHS2701) för manuell installation, se nedan angående användningsområde.
Länk för manuell hämtning av Net iD v6.7.2.36 (LUL1901), om så önskas Länk för manuell hämtning av Net iD v6.7.2.36 (SITHS2301) för lösningar med datorer anslutna via "lokal" terminalserver, OBS detta media ska installeras på företagets lokala terminalserver. Testsida för kort och certifikat
Kortläsare:
• Gemalto IDBridge CT30/PC Twin USB Smart Card Reader
• Dell Smartcard USB Tangentbord Dells artikel: 580-13018
Här kan du hämta drivrutiner för Region Uppsalas supporterade kortläsare
Komplett lista med supporterad utrustning till Region Uppsalas programportal Listan är i PDF-format hämta Acrobat Reader, om ni inte kan läsa listan. Hämta Adobe Reader
Hämta drivrutiner för Region Uppsalas supporterade kringutrustning till programportalen ______________________________________________________________________________________________

Föregående sida